55-110 Prusice, ul. Polna 13
515 199 424
biuro@greenroadpolska.pl
Green Road Polska Sp. z o.o. NIP 9151811020

O nas

Ochrona środowiska to nasz priorytet!

Podstawową dzielnością spółki Green Road Polska jest produkcja polepszaczy glebowych stanowiących substancje nawozowe, stabilizatorów gruntowych oraz podłoży ogrodniczych. Poszczególne nasze produkty znajdują zastawanie w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, a także we wszelkich procesach rekultywacyjnych.

Podstawowe nasze produkty:

  • Polepszacze glebowe
  • Stabilizatory gruntowe
  • Podłoża ogrodnicze

Pozostały zakres działalności spółki:

  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw oczyszczania ścieków poprzez odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
  • Kompleksowa obsługa elektrociepłowni oraz cementowni poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS),
  • Kompleksowa rekultywacja terenów zdegradowanych, terenów pokopalnianych, a także zamkniętych składowisk odpadów,

Zadbajmy wspólnie o środowisko!