55-110 Prusice, ul. Polna 13
515 199 424
biuro@greenroadpolska.pl
Green Road Polska Sp. z o.o. NIP 9151811020

Oferta

Zadbaj o środowisko razem z Green Road!

Podstawową działalnością Spółki, jest produkcja ulepszaczy glebowych oraz stabilizatorów gruntowych na terenie zakładu posadowionego w Prusicach przy ul. Polnej 13. Nasza działalność skupia się na wykorzystywaniu odpadów, jako substratów w procesach produkcji ulepszaczy glebowych i stabilizatorów gruntowych.

Zajmujemy się ochroną środowiska w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych, oferujemy Państwu usługę odbioru odpadów poprocesowych pochodzących z oczyszczalni ściekowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów wapiennych z różnych gałęzi przemysłu

Spółka także przeprowadzi na Państwa zlecenie rekultywację trenów niekorzystnie przekształconych, wyrobisk pokopalnianych, a także zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacje prowadzone są, w sposób kompleksowy tj. rozpoczynamy je od procesu formalno-prawnego, związanego ze sporządzeniem dokumentacji technicznej oraz  uzyskaniem stosowych zezwoleń uprawniających do realizacji poszczególnych procesów technicznych.

Obsługujemy:

  • przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
  • przedsiębiorstwa z różnych gałęzi przemysłu w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS), a także wszelkich odpadów wapiennych,
  • podmioty zobowiązane do rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych, pokopalnianych oraz składowisk odpadów,

Zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy!