55-110 Prusice, ul. Polna 13
515 199 424
biuro@greenroadpolska.pl
Green Road Polska Sp. z o.o. NIP 9151811020

Produkty

Produkty Green Road Polska

Produkujemy:

  1. Polepszacze glebowe stosowane w rolnictwie, stanowiące mieszaniny wapienno-magnezowe,
  2. Polepszacze glebowe stosowane w procesach rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych, wyrobisk po kopalnianych oraz zamkniętych składowisk odpadów
  3. Stabilizatory gruntowe stosowane budownictwie drogowym – mieszanki stabilizujące podłoże, podbudowy drogowe
  4. Stabilizatory gruntowe wykorzystywane w procesach rekultywacji wyrobisk pokopalnianych oraz zamkniętych składowisk odpadów
  5. Podłoża ogrodnicze wykorzystywane przy zakładaniu trawników i terenów zieleni zorganizowanej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Współpracujmy!